info@tumsa.org.et +251118964339/+251911806676

Oromia Mining S. C